Disclaimer

Jaminan dan Penggunaan Maklumat

1. Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari blog Ceritera Warna Warni Kehidupan (http://www.suesopian.com/) ini atas tanggungjawab anda sendiri. 

2. suesopian.com adalah bertujuan untuk menyampaikan cerita peribadi tentang pemilik blog (keluarga, kerjaya, hobi dan lain-lain) dan juga menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan sesuatu isu. Pemilik blog ini tidak melakukan sebarang perwakilan terhadap ketepatan atau kesempurnaan mana-mana maklumat di blog ini atau ditemui dengan mengikuti mana-mana pautan di laman blog ini.

3. Pemilik suesopian.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan maklumat. Sebarang kerugian, kerosakan, atau kemalangan yang berlaku akibat daripada paparan atau penggunaan maklumat dari blog ini adalah dibawah tanggugjawab anda. 

4. Pemilik suesopian.com sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun mungkin terdapat sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian yang tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan.

5. Segala artikel yang dihasilkan oleh pemilik blog ini hanya sekadar pendapat peribadi yang mahu dikongsi bersama para pembaca blog ini serta untuk koleksi rujukan buat pemilik blog pada masa akan datang. 

6. Jika sebarang sumber dan informasi yang terkandung dalam mana-mana artikel hasil pemilik blog ini, pemilik blog boleh mengubah, mengalihkan atau mungkin memadamkan artikel tersebut sekiranya perlu. 

7. Pemilik blog ini tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat dalam blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.


Dasar Penulisan Komen di blog Ceritera Warna Warni Kehidupan

Pemilik blog ini berhak untuk mengubah atau memadamkan mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis yang disifatkan: 

1. Sebagai SPAM
2. Komen yang kurang sopan 
3. Komen yang mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
4. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
5. Komen yang berbaur perkauman
6. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
7. Komen yang tidak difahami


Hak Cipta Artikel, Maklumat, Bahan di blog Ceritera Warna Warni Kehidupan

1. Semua hasil penulisan di blog Ceritera Warna Warni Kehidupan ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. 

2. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik blog Ceritera Warna Warni Kehidupan sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut untuk dipaparkan dalam mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. 

3. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Ceritera Warna Warni Kehidupan dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

4. Pihak Ceritera Warna Warni Kehidupan sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. 

Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi Ceritera Warna Warni Kehidupan dengan menggunakan emel suesopian.blog@gmail.com


AKTA 588, AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998

BAHAGIAN X - AM Bab 2 - Kesalahan dan Penalti Tambahan

Seksyen 233: Penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian, dll.

(1) Seseorang yang --

(a) dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar--

(i) membuat, mewujudkan atau meminta-minta; dan

(ii) memulakan  penghantaran, apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain; atau

(b) memulakan suatu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi, sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin berlaku, dengan atau tanpa mendedahkan identitinya dan dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nombor atau alamat elektronik, 

adalah melakukan satu kesalahan--

(2) Seseorang yang secara sedar--

(a) dengan menggunakan suatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi memberikan apa-apa komunikasi lucah bagi maksud komersial kepada mana-mana orang; atau

(b) membenarkan suatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi di bawah kawalan orang itu untuk digunakan bagi suatu aktiviti yang diperihalkan dalam perenggan (a),

adalah melakukan satu kesalahan.

(3) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua2nya dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas persabitan.

Sumber Rujukan:


Polisi penafian ini ditulis dan sah pada 17 Februari 2015 dan ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.

No comments:

Post a Comment